Turvatoiminnan tehtäviin kuuluu seurata lennonjohtajien työtehtävien ja menetelmien asianmukaisuutta, sekä lennonvarmistuksen turvallisuuteen liittyviä asioita. Tarvittaessa turvaryhmä tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja neuvottelee asianomaisten tahojen kanssa. Yhteyttä pidetään työnantajaan (ANS Finland Oy), Ilmailuviranomaiseen (Trafi), Onnettomuustutkintakeskukseen ja muihin lennonvarmistuksen kanssa läheisesti tekemisissä oleviin turvallisuusorganisaatioihin sekä kotimaassa, että kansainvälisesti.

Sähköposti turva-asioissa turva@sljy.org, safety@sljy.org

Turvaryhmä 1.5.2019-30.4.2020
Turvavastaava, IFATCA-liason Markus Heikkilä, p. 050 3000 507, ifatca@sljy.org
Kari Berg
Mirkka Haake
Raine Peltonen

Henkilökohtaiset sähköpostit etunimi.sukunimi@sljy.org