FAQ – Useimmin kysytyt kysymykset

//FAQ – Useimmin kysytyt kysymykset
FAQ – Useimmin kysytyt kysymykset2016-10-14T22:00:55+03:00
Kuinka paljon palkkaa lennonjohtajat saavat?2013-12-21T10:32:12+02:00

Lennonjohtajien ansiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta ja haittatyölisistä (ilta-, yö-, lauantai- ja pyhätyölisät, osuus palkasta vaihtelee 5 – 30 %). Lennonjohdot on jaettu eri palkkaluokkiin riippuen työn vaativuudesta. Kokemuslisät nostavat palkkaa luokan sisällä ammattitaidon kasvaessa. Lisäksi erilaiset lennonjohtokelpuutukset ja lisätehtävät (esim. tutkakelpuutus, kouluttaja, vuoronesimies, lennonjohdon päällikkö) vaikuttavat palkkaan. Alkupalkat vaihtelevat noin 3000? ja 4000? välillä + olosuhdelisät, riippuen yksiköstä. 20 vuoden kokemuksen omaavan lennonjohtajan, jolla ei ole lisätehtäviä, palkka vaihtelee välillä 4600? – 6300? + olosuhdelisät.

Onko työsuhde-etuja?2013-12-11T10:38:06+02:00

Finavian henkilöstölleen antamat edut mm. henkilöstörahaston jäsenyys, kulttuuri- ja liikuntasetelit sekä eri puolilla Suomea sijaitsevien virkistysmajojen käyttöoikeus.

Helsinki-Vantaan lentoasemallahan on tietysti lennonjohto, mutta missä muualla lennonjohtajana voi työskennellä?2013-12-11T10:37:24+02:00

Lennonjohtajien työnantaja Suomessa on Finavia Oyj ja lentoasemia, missä on lennonjohto on 21. Ne ovat Helsinki-Vantaa, Helsinki-Malmi, Maarianhamina, Turku, Pori, Tampere-Pirkkala, Halli, Jyväskylä, Utti, Lappeenranta, Vaasa, Kauhava, Kruunupyy, Kuopio, Joensuu, Oulu, Rovaniemi, Kemi, Ivalo, Kittilä ja Kuusamo. Lisäksi Tampereella sijaitsee Suomen aluelennonjohto, joka ei sijaitse minkään lentoaseman yhteydessä vaan se on historiallisista syistä lähellä ilmavoimien johtokeskusta Tampereen koillispuolella.

 

Kuinka raskasta lennonjohtajan työ on fyysisesti / psyykkisesti?2013-12-11T10:36:54+02:00

Lähtökohtaisesti fyysisesti työ ei ole rankkaa, koska se on toimistotyön luonteista. Vuorotyö voi kuitenkin olla sekä fyysisesti, että psyykkisesti rankkaa ja työn vastuullisuus voi aiheuttaa stressiä. Vaihtelua on päivästä riippuen paljonkin. Voi olla hyvinkin rauhallinen vuoro, mutta vastaavasti myös todella stressaava ja kiireinen vuoro. Lisäksi ero eri henkilöillä kyseisten asioiden suhteen on suuri.

Millainen on sukupuolijakauma?2013-12-11T10:36:21+02:00

Tällä hetkellä aika miesvoittoinen. Naisia Suomen lennonjohtajista on n. 10 %, Ruotsissa esimerkiksi n. puolet.

Kuinka paljon lennonjohtajia on Suomessa?2013-12-11T10:35:57+02:00

Kun lasketaan sekä siviili- että sotilaslennonjohtajat noin 300. SLJY:llä on jäseninä siviililennonjohtajia n. 270.

Minkälaiset on lennonjohtajien työajat?2013-12-11T10:33:27+02:00

Lennonjohtajat tekevät pääosin vuorotyötä. Suurimmat lennonjohdot ovat auki vuorokauden ympäri, pienemmät saattavat olla yöllä ja viikonloppuisin kiinni. Työaika määritellään tuntimääränä / neljä viikkoa ja tuntimäärät vaihtelevat eri yksiköissä esim. Hki-Vantaalla ja Suomen aluelennonjohdossa Tampereella työaika on 130 h 40 min / neljä viikkoa kun taas Hallissa, Kemissä, Kittilässä, Kuusamossa ja Utissa neljän viikon työaika on 144 h 20 min. Muualla tältä väliltä. Työvuoron pituudet vaihtelevat vajaasta seitsemästä tunnista kahteentoista tuntiin. Työvuorojen alkamis- ja päättymisajat ovat yksikkökohtaisia, esim. Helsinki-Vantaan lennonjohdossa aamuvuorot sijoittuvat klo 0600 ja 1400 väliin, iltavuorot 1300 ja 0030 väliin ja yövuoro on 2100-0730. Suunnittelu- ja projektitöissä tehdään tavallisesti normaalia virastotyöaikaa.

Mikä on lennonjohtajien eläkeikä?2013-12-11T10:33:05+02:00

Tällä hetkellä eläköityvillä 55 vuotta. Nuoremmalla sukupolvella se on yleisen eläkejärjestelmän mukainen. Työn vaativuuden ja luonteen takia ei ole todennäköistä, että lennonjohtajan tehtävissä pystyisi työskentelemään turvallisesti esim. 63-vuotiaaksi. Tämä ongelma on vielä ratkaisematta. Asia pyritään ratkaisemaan työnantajan ja SLJY:n välisillä neuvotteluilla lähitulevaisuudessa.

Miten säät ja vuodenajat vaikuttavat lennonjohtamiseen?2013-12-11T10:32:23+02:00

Hyvässä säässä voidaan toimia lentoasemaympäristössä hieman joustavammin kuin huonossa säässä, jolloin lentokoneita ei voi nähdä kunnolla. Etenkin näkyvyyden ollessa erittäin huono käytössä ovat omat menetelmänsä, joilla taataan turvallinen liikennöinti. Lisäksi ilma-alukset kiertävät ukkosrintamia.

Käytettävä kiitotie pyritään valitsemaan siten, että koneet lähtevät ja laskevat vastatuuleen.

Talvella lisämausteen lennonjohtamiseen tuo kiitotien harjaus, jonka aikana kiitotietä ei voi käyttää lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin.

Ovatko lennonjohtomenetelmät kansainvälisiä?2013-12-11T10:29:11+02:00

Lennonjohtomenetelmien pitää täyttää kaikkialla tietyt kansainväliset
määräykset ja kriteerit. Näin ollen ne ovat pääosin yhtenäisiä, tosin kansallisia eroavaisuuksiakin on.

Vaaditaanko lisäkoulutusta työn ohella?2013-12-11T10:28:44+02:00

Koko ajan pitää päivittää omaa tieto- ja taitotasoaan menetelmien muuttuessa. Osa on itseopiskelua työajalla, osa järjestettyä koulutusta. Isompia lisäkoulutuksia ovat mm. tutkakurssi, tarkkuustutkalähestymiskurssi, kouluttajakoulutukset ja kertauskoulutukset, joita on vuosittain. Kaikkeen lisäkoulutukseen löytyy mahdollisuus työajalla.

Minkälaisia uralla etenemismahdollisuuksia lennonjohtajalla on peruskoulutuksen jälkeen?2013-12-11T10:27:45+02:00

Kurssin jälkeen aloitetaan yleisimmin tekemällä töitä lähilennonjohtajana. Jos lennonjohtaja työskentelee lentoasemalla, jolla on tutka, kokemuksen karttuessa saadaan tutkakoulutus ja aloitetaan työt myös tutkalennonjohtajana. Osa voi mennä myös suoraan kurssilta aluelennonjohtoon töihin, jossa työtä tehdään tutkalla. Sotilaskentillä voi saada koulutuksen myös tarkkuustutkalähestymisten johtamiseen.

Peruslennonjohtotyön lisäksi voi toimia mm. koulutustehtävissä lennonjohtoyksiköissä tai Avia Collegessa, projektitöissä ja vastuuhenkilönä esim. lennonvarmistuslaitteille. Kokemuksen kasvaessa on mahdollista työskennellä vuoroesimiehenä, lennonjohdon päällikkönä tai apulaispäällikkönä. Lisäksi voi hakea töihin Finavian Lennonvarmistusliiketoimintaan tai Trafiin. Viimeksi mainitut työtehtävät ovat luonteeltaan asiantuntija- ja suunnittelutöitä sekä viranomaistehtäviä.
Koska kyseessä on kansainvälinen tutkinto ja ala, on mahdollista hakea myös ulkomaille töihin joko perinteiseen operatiiviseen lennonjohtotyöhön tai asiantuntijatehtäviin kansainvälisiin järjestöihin kuten ICAO tai Eurocontrol.

Minkälaiset ovat työllisyysnäkymät?2013-12-11T10:26:22+02:00

Tällä hetkellä kurssilta valmistumisen jälkeen on joutunut odottamaan työllistymistä jonkun aikaa. Peruskurssin kokoa on kuitenkin jo pienennetty paremmin työvoimatarvetta vastaavaksi.

Pitääkö osata lentokoneen tekniikka / ohjaamon toimintoja?2013-12-11T10:25:55+02:00

Ei. Perusasioita käydään sitten peruskurssilla läpi.

Pitääkö olla kokemusta lentämisestä, mahdollinen lentolupakirja?2013-12-11T10:25:30+02:00

Ei. Jotain lisäpisteitä siitä voi kuitenkin hakuvaiheessa saada, kuten ilmailusuuntautuneisuudesta yleensäkin.

Mitä kieliä tulee hallita?2013-12-11T10:25:06+02:00

Suomi tai ruotsi erinomaisesti, toinen kotimainen kieli hyvin sekä englanti hyvin. Suomessa saa lennonjohtopalvelua suomeksi ja englanniksi. Helsinki-Vantaalla ja Aluelennonjohdossa käytetään lähes pelkästään englantia. Myös muilla paikoilla englanti lisääntyy koko ajan, mm. Ilmavoimat on siirtynyt englannin käyttöön lentotoiminnassaan.

Mitä lennonjohtajan peruskoulutus sisältää?2013-12-11T10:24:41+02:00

Lennonjohdon perustutkinto on 120:n opintoviikon (ov) laajuinen toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Opetusministeriön asetuksen 216/2001 mukaan tutkinto sisältää yhden koulutusohjelman: lennonjohdon koulutusohjelma. Tutkintonimikkeenä on lennonjohtaja.

Opinnot muodostuvat kolmesta osasta: yhteiset opinnot, ammatilliset opinnot ja vapaasti valittavat opinnot.

Yhteiset ja vapaasti valittavat opinnot (yht. 30 ov) hyväksiluetaan ylioppilastutkinnolla tai aikaisemmilla opinnoilla toisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Ammatilliset opinnot ovat kaikille pakollisia. Ne ovat 90 ov:n laajuiset. Niihin sisältyy 20 ov työssä oppimista. Opinnot jakaantuvat 30:n ov:n laajuiseen lennonvarmistuspalvelun perusosaaminen ?jaksoon, 20:n ov:n ilmaliikennepalvelun perusosaaminen ? jaksoon sekä 40:n ov:n ilmaliikenteen johtaminen ?jaksoon.
Opintojen muodostuminen:

Lennonjohtajan perustutkinto 120 ov
Lennonjohtaja

Yhteiset opinnot 20 ov
Ammatilliset opinnot 90 ov
Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov
Lennonvarmistuksen perusosaaminen 30 ov
Ilmaliikennepalvelun perusosaaminen 20 ov
Ilmaliikenteen johtaminen 40 ov
Vapaasti valittavat opinnot 10 ov

Opintoihin sisältyy opinto-ohjausta 1,5 ov sekä 2 ov:n opinnäytetyö. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä.

Ammatillisiin opintoihin kuuluu varsinaisten ilmaliikennepalveluun liittyvien oppiaineiden lisäksi mm. lentotoiminnan teoriaa, sääoppia, viestiliikenneoppia, ilmatiedotuspalvelua, lentosuunnistusta, ilmailun lainsäädäntöä ja hallintoa, ATK:ta, lentopelastuspalvelua sekä englannin ja ruotsin kieltä. Opinnot muodostuvat teoria-, simulaattori- ja työssäoppimisjaksoista.
Lisätietoja: www.aviacollege.fi

Missä lennonjohtajia koulutetaan ja mitkä ovat pääsyvaatimukset?2013-12-11T10:23:51+02:00

Lennonjohtajan koulutus annetaan Vantaalla sijaitsevassa Avia Collegessa.
Avia College on Finavia Oyj:n omistama toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Lennonjohdon perustutkinto antaa kelpoisuuden toimia siviili- ja sotilaslentoliikenteen lennonjohtajana.

(Koulutusohjelman laajuus on 120 opintoviikkoa, josta Avia Collegessa opiskellaan 90 opintoviikkoa. Tämä osio sisältää muun muassa työssäoppimista lentoasemilla (20 ov).
Pääsyvaatimukset:

* ikä kurssin alkaessa vähintään 20 vuotta
* ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai toisen asteen ammatillinen perustutkinto
* suomen tai ruotsin erinomainen taito
* toisen kotimaisen kielen hyvä taito
* englannin hyvä taito
* lennonjohtajan lupakirjavaatimusten mukainen hyvä terveydentila
* ennen koulutuksen alkua suoritettu varusmiespalvelu henkilöillä, joita pakollinen varusmiespalvelus koskee

Opiskelijavalinta:

Opiskelijat valitaan hakemuksen ja kolmivaiheisen valintakokeen perusteella. Valintakokeet läpäisseet kutsutaan huumetestit sisältävään ilmailulääkärin tarkastukseen. Kukin valintakokeen vaihe ja lääkärintarkastus ovat erikseen karsivia.
Lisätietoja: www.aviacollege.fi

Minkälaisia ominaisuuksia lennonjohtajilta vaaditaan?2013-12-11T10:20:29+02:00

Olennaisia ovat esimerkiksi:
-hyvä englanninkielen taito
-stressin sietokyky
-hyvä simultaanikapasiteetti
-kolmiulotteinen havainnointikyky
-hyvä keskittymiskyky
-lennonjohtajan lupakirjan mukainen hyvä terveydentila

Kenen kanssa lennonjohtaja on tekemisissä työssään?2013-12-11T10:19:53+02:00

Enimmäkseen toisten lennonjohtajien, lentäjien ja kunnossapidon (kunnossapito huolehtii kiitoteiden aurauksesta ja laitteiden huoltamisesta) kanssa. Lisäksi toimipaikasta riippuen mm. pelastushenkilöstön ja ilmavoimien eri toimintojen kanssa.

Mitä lennonjohtaja tekee?2013-12-21T10:31:45+02:00

Lennonjohtaja antaa lennonjohtopalvelua joka on määritelty Lennonjohtajan käsikirjassa LJKK:ssa:
?Lennonjohtopalvelun tarkoituksena on
a) estää yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien esteiden ja ilma-alusten välillä.
b) ilmaliikenteen jouduttaminen ja järjestyksen ylläpitäminen sen kulussa?