Lennonjohtajien työehtosopimusneuvottelut työnantaja ANS Finlandin kanssa eivät ole edenneet. Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ryon tämän vuoksi päätynyt laajentamaan työnseisauksia.

 

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys SLJY ry toimeenpanee kaksi uutta viikoittaista työnseisausta: 29.1. alkaen tiistaisin ja lauantaisin klo 02.00-08.00. Myös aiemmin ilmoitetut, torstaisin klo 13.00-15.00 tapahtuvat työnseisaukset jäävät voimaan. Työnseisaukset toistuvat viikoittain, kunnes työehtosopimusneuvottelujen osapuolet saavuttavat neuvottelutuloksen.

 

Uusista työnseisauksista päätettiin verkkaisesti alkaneen työriidan sovittelun vauhdittamiseksi, sanoo Suomen Lennonjohtajien Yhdistyksen SLJY:n puheenjohtaja Roy Myrberg. SLJY on erittäin pettynyt työnantaja ANS Finlandin kanssa pitkään käytyjen TES-neuvottelujen kulkuun.

 

– Päästäksemme aidosti neuvottelemaan ja sopimaan työehdoista olemme pakotettuja laajentamaan jo antamaamme työtaisteluilmoitusta. Työnantajamme ANS Finland sekä Palvelualojen Työnantajat Palta eivät edelleenkään ole osoittaneet halua sopia työehdoista, vaikka neuvotteluja on käyty vuoden 2017 syksystä lähtien, viimeisimmäksi valtakunnansovittelijan johdolla, kertoo SLJY:n puheenjohtaja Roy Myrberg.

 

– SLJY pahoittelee matkustajille aiheuttamaansa huolta ja toivoo tilanteen ratkeavan mahdollisimman pian neuvottelemalla, sanoo Myrberg.

 

– Näkemyksemme mukaan ANS Finland pystyy hoitamaan esimiesvoimin lentoliikenteen keskeytyksittä myös uusien työnseisausten aikana, kertoo SLJY:n pääluottamusmies Katariina Syväys.

 

Lisätietoja:

 

Puheenjohtaja Roy Myrberg, puh. 045 131 6160, puheenjohtaja@sljy.org

Pääluottamusmies Katariina Syväys, puh. 045 882 5308, luottamusmies@sljy.org

 

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on Suomen lennonjohtajien ammattijärjestö, jonka tarkoitus on valvoa jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Yhdistys on itsenäinen sopimusosapuoli ja edustaa yli 90 % suomalaisista lennonjohtajista (jäseniä n. 270). Yhdistys on perustettu vuonna 1952. SLJY on kansainvälisen IFATCA:n (International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations) perustajajäsen.

 

Suomen Lennonjohtajien Yhdistys ry on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry:n jäsenyhdistys. YTY on palvelu- ja edunvalvontajärjestö yksityisaloilla toimiville ylemmille toimihenkilöille, esimiehille ja asiantuntijoille. http://www.yty.fi/