SUOMEN LENNONJOHTAJIEN YHDISTYS SLJY –
FINNISH AIR TRAFFIC CONTROLLERS ASSOCIATION FATCA R.Y.
EtusivuSLJY Webmaster2024-04-04T21:46:28+03:00

Sopimustoiminta

Sopimustoiminnan päätehtävänä on neuvotella lennonjohtajien työehtosopimuksesta. SLJY ry kuuluu akavalaiseen Asiantuntijat ja Esihenkilöt ASIA ry:hyn, mutta neuvottelee itsenäisesti omat sopimuksensa Palvelualojen työnantajat PALTA ry:n kanssa. Jatkuvaa neuvottelua sopimuskauden aikana käydään työnantajan, Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n kanssa. Sopimusryhmä seuraa lennonvarmistustoimialaan liittyvien sopimuksellisten asioiden kehitystä kotimaassa ja kansainvälisesti sekä tekee yhteistyötä muiden vastaavien kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Turvatoiminta

Turvatoiminnan tehtäviin kuuluu seurata lennonjohtajien työtehtävien ja menetelmien asianmukaisuutta, sekä lennonvarmistuksen turvallisuuteen liittyviä asioita. Tarvittaessa turvaryhmä tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja neuvottelee asianomaisten tahojen kanssa. Yhteyttä pidetään työnantajaan (Fintraffic Lennonvarmistus Oy), Ilmailuviranomaiseen (Traficom), Onnettomuustutkintakeskukseen ja muihin lennonvarmistuksen kanssa läheisesti tekemisissä oleviin turvallisuusorganisaatioihin sekä kotimaassa, että kansainvälisesti.

71


VUOTTA

19


YKSIKKÖÄ

200+


AMMATTILAISTA

100 000+


LENTOA VUODESSA

Jäsenyys kannattaa!

Ammattiyhdistyksemme tarkoituksena on edistää yhteishenkeä jäsenten keskuudessa, valvoa jäsenten ammatillisia, oikeudellisia ja sosiaalisia etuja, sekä edistää ilmaliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta. Jäsenenä saat myös muita etuja ja palveluita.

SLJY ry:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä lennonjohtajakoulutuksen saanut lennonjohtaja, joka toimii lennonjohtajan tehtävissä.

Voit ottaa meihin yhteyttä oheisella lomakkeella

Muista liittää viestiin yhteystietosi (sähköpostiosoite tai puhelinnumero) josta sinut tavoittaa, niin voimme tarvittaessa olla sinuun yhteydessä.

  Usein kysyttyjä kysymyksiä

  Mitä lennonjohtaja tekee?SLJY Webmaster2022-12-12T00:31:55+02:00

  Lennonjohtajan perustehtävä on antaa lennonjohtopalvelua, joka on määritelty seuraavasti:
  Lennonjohtopalvelun tarkoituksena on

  1. estää yhteentörmäykset ilma-alusten välillä sekä liikennealueella olevien esteiden ja ilma-alusten välillä.
  2. ilmaliikenteen jouduttaminen ja järjestyksen ylläpitäminen sen kulussa
  Kenen kanssa lennonjohtaja on tekemisissä työssään?SLJY Webmaster2013-12-11T10:19:53+02:00

  Enimmäkseen toisten lennonjohtajien, lentäjien ja kunnossapidon (kunnossapito huolehtii kiitoteiden aurauksesta ja laitteiden huoltamisesta) kanssa. Lisäksi toimipaikasta riippuen mm. pelastushenkilöstön ja ilmavoimien eri toimintojen kanssa.

  Minkälaisia ominaisuuksia lennonjohtajilta vaaditaan?SLJY Webmaster2022-12-12T00:30:25+02:00

  Olennaisia ovat esimerkiksi:

  – hyvä englanninkielen taito
  – stressin sietokyky
  – hyvä simultaanikapasiteetti
  – kolmiulotteinen havainnointikyky
  – hyvä keskittymiskyky
  – lennonjohtajan lupakirjan mukainen hyvä terveydentila

  Missä lennonjohtajia koulutetaan ja mitkä ovat pääsyvaatimukset?SLJY Webmaster2022-12-12T00:28:40+02:00

  Lennonjohtajan koulutus annetaan Vantaalla sijaitsevassa Avia Collegessa. Avia College on Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n omistama toisen asteen ammatillinen oppilaitos. Lennonjohdon perustutkinto antaa kelpoisuuden toimia siviili- ja sotilaslentoliikenteen lennonjohtajana.

  Tarkempia tietoja koulutuksesta, www.fintraffic.fi/fi/aviacollege.

  Mitä lennonjohtajan peruskoulutus sisältää?SLJY Webmaster2022-12-12T00:27:41+02:00

  Lennonjohdon perustutkinto on 120:n opintoviikon (ov) laajuinen toisen asteen ammatillinen perustutkinto.

  Tarkemmat tiedot koulutuksen rakenteesta, www.fintraffic.fi/fi/aviacollege.

  Mitä kieliä tulee hallita?SLJY Webmaster2013-12-11T10:25:06+02:00

  Suomi tai ruotsi erinomaisesti, toinen kotimainen kieli hyvin sekä englanti hyvin. Suomessa saa lennonjohtopalvelua suomeksi ja englanniksi. Helsinki-Vantaalla ja Aluelennonjohdossa käytetään lähes pelkästään englantia. Myös muilla paikoilla englanti lisääntyy koko ajan, mm. Ilmavoimat on siirtynyt englannin käyttöön lentotoiminnassaan.

  Pitääkö olla kokemusta lentämisestä, mahdollinen lentolupakirja?SLJY Webmaster2013-12-11T10:25:30+02:00

  Ei. Jotain lisäpisteitä siitä voi kuitenkin hakuvaiheessa saada, kuten ilmailusuuntautuneisuudesta yleensäkin.

  Pitääkö osata lentokoneen tekniikka / ohjaamon toimintoja?SLJY Webmaster2013-12-11T10:25:55+02:00

  Ei. Perusasioita käydään sitten peruskurssilla läpi.

  Minkälaiset ovat työllisyysnäkymät?SLJY Webmaster2013-12-11T10:26:22+02:00

  Tällä hetkellä kurssilta valmistumisen jälkeen on joutunut odottamaan työllistymistä jonkun aikaa. Peruskurssin kokoa on kuitenkin jo pienennetty paremmin työvoimatarvetta vastaavaksi.

  Minkälaisia uralla etenemismahdollisuuksia lennonjohtajalla on peruskoulutuksen jälkeen?SLJY Webmaster2022-12-12T00:24:45+02:00

  Peruskoulutuksen jälkeen aloitetaan yleisimmin tekemällä töitä lähilennonjohtajana ja/tai tutkalennonjohtajana, mikäli työskentelee lentoasemalla, jolla on tutka. Osa voi päästä suoraan kurssilta aluelennonjohtoon töihin, jossa työtä tehdään myös tutkalla.

  Peruslennonjohtotyön lisäksi voi toimia mm. koulutustehtävissä lennonjohtoyksiköissä tai Avia Collegessa, projektitöissä ja vastuuhenkilönä esim. lennonvarmistuslaitteille. Kokemuksen kasvaessa on mahdollista työskennellä vuoroesimiehenä, lennonjohdon päällikkönä tai apulaispäällikkönä. Lisäksi voi hakea töihin Fintraffic Lennonvarmistus Oyn asiantuntija- ja suunnittelutehtäviin sekä viranomaistehtäviin Traficomiin.

  Koska kyseessä on kansainvälinen tutkinto ja ala, on mahdollista hakea myös ulkomaille töihin joko operatiiviseen lennonjohtotyöhön tai asiantuntijatehtäviin kansainvälisiin järjestöihin kuten ICAO tai Eurocontrol.

  Vaaditaanko lisäkoulutusta työn ohella?SLJY Webmaster2022-12-12T00:23:50+02:00

  Koko ajan pitää päivittää omaa tieto- ja taitotasoaan menetelmien muuttuessa. Osa on itseopiskelua työajalla, osa järjestettyä koulutusta. Isompia lisäkoulutuksia ovat mm. tutkakurssi, kouluttajakoulutukset ja kertauskoulutukset, joita on vuosittain.

  Ovatko lennonjohtomenetelmät kansainvälisiä?SLJY Webmaster2013-12-11T10:29:11+02:00

  Lennonjohtomenetelmien pitää täyttää kaikkialla tietyt kansainväliset
  määräykset ja kriteerit. Näin ollen ne ovat pääosin yhtenäisiä, tosin kansallisia eroavaisuuksiakin on.

  Miten säät ja vuodenajat vaikuttavat lennonjohtamiseen?SLJY Webmaster2013-12-11T10:32:23+02:00

  Hyvässä säässä voidaan toimia lentoasemaympäristössä hieman joustavammin kuin huonossa säässä, jolloin lentokoneita ei voi nähdä kunnolla. Etenkin näkyvyyden ollessa erittäin huono käytössä ovat omat menetelmänsä, joilla taataan turvallinen liikennöinti. Lisäksi ilma-alukset kiertävät ukkosrintamia.

  Käytettävä kiitotie pyritään valitsemaan siten, että koneet lähtevät ja laskevat vastatuuleen.

  Talvella lisämausteen lennonjohtamiseen tuo kiitotien harjaus, jonka aikana kiitotietä ei voi käyttää lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin.

  Mikä on lennonjohtajien eläkeikä?SLJY Webmaster2022-12-12T00:21:26+02:00

  Tällä hetkellä eläköityvillä 55 vuotta. Nuoremmalla sukupolvella se on yleisen eläkejärjestelmän mukainen. Työn vaativuuden ja luonteen takia ei ole todennäköistä, että lennonjohtajan tehtävissä pystyisi työskentelemään turvallisesti esim. 63-vuotiaaksi. Tämä ongelma on vielä ratkaisematta. Asia pyritään ratkaisemaan työnantajan ja SLJY:n välisillä neuvotteluilla.

  Minkälaiset on lennonjohtajien työajat?SLJY Webmaster2022-12-12T00:20:25+02:00

  Lennonjohtajat tekevät pääosin vuorotyötä. Suurimmat lennonjohdot ovat auki vuorokauden ympäri, pienemmät saattavat olla yöllä ja viikonloppuisin kiinni. Viikkotyöaika vaihtelee eri yksiköiden välillä. Myös työvuoron pituudet vaihtelevat vajaasta seitsemästä tunnista kahteentoista tuntiin.

  Kuinka paljon lennonjohtajia on Suomessa?SLJY Webmaster2022-12-12T00:19:22+02:00

  Kun lasketaan sekä siviili- että sotilaslennonjohtajat noin 250. SLJY:llä on jäseninä siviililennonjohtajia n. 200.

  Millainen on sukupuolijakauma?SLJY Webmaster2013-12-11T10:36:21+02:00

  Tällä hetkellä aika miesvoittoinen. Naisia Suomen lennonjohtajista on n. 10 %, Ruotsissa esimerkiksi n. puolet.

  Kuinka raskasta lennonjohtajan työ on fyysisesti / psyykkisesti?SLJY Webmaster2022-12-12T00:18:20+02:00

  Lähtökohtaisesti fyysisesti työ ei ole rankkaa, koska se on toimistotyön luonteista. Vuorotyö voi kuitenkin olla sekä fyysisesti, että psyykkisesti rankkaa ja työn vastuullisuus voi aiheuttaa stressiä. Vaihtelua on päivästä riippuen paljonkin. Voi olla hyvinkin rauhallinen vuoro, mutta vastaavasti myös todella stressaava ja kiireinen vuoro. Lisäksi ero eri henkilöillä kyseisten asioiden suhteen on suuri.

  Helsinki-Vantaan lentoasemallahan on tietysti lennonjohto, mutta missä muualla lennonjohtajana voi työskennellä?SLJY Webmaster2022-12-12T00:17:43+02:00

  Lennonjohtajien työnantaja Suomessa on Fintraffic Lennonvarmistus Oy ja lentoasemia, missä on lennonjohto on 19. Ne ovat Helsinki-Vantaa, Maarianhamina, Turku, Pori, Tampere-Pirkkala, Halli, Jyväskylä, Utti, Lappeenranta, Vaasa, Kruunupyy, Kuopio, Joensuu, Oulu, Rovaniemi, Kemi, Ivalo, Kittilä ja Kuusamo. Lisäksi Helsinki-Vantaan lentoaseman yhteydessä sijaitsee Suomen aluelennonjohto.

  Kuinka paljon palkkaa lennonjohtajat saavat?SLJY Webmaster2022-12-12T00:15:34+02:00

  Lennonjohtajien ansiot koostuvat kiinteästä kuukausipalkasta ja haittatyölisistä (osuus palkasta vaihtelee 5 – 30 %). Lennonjohdot on jaettu eri palkkaluokkiin riippuen työn vaativuudesta. Kokemuslisät nostavat palkkaa luokan sisällä ammattitaidon kasvaessa. Lisäksi erilaiset lennonjohtokelpuutukset ja lisätehtävät (esim. tutkakelpuutus, kouluttaja, vuoronesimies, lennonjohdon päällikkö) vaikuttavat palkkaan. Alkupalkat vaihtelevat noin 3000€ ja 4000€ välillä + olosuhdelisät, riippuen yksiköstä. 20 vuoden kokemuksen omaavan lennonjohtajan, jolla ei ole lisätehtäviä, palkka vaihtelee välillä 4600€ – 6300€ + olosuhdelisät.

  Onko työsuhde-etuja?SLJY Webmaster2022-12-12T00:17:03+02:00

  Fintraffic Lennonvarmistus Oyn henkilöstölleen antamat edut mm. henkilöstörahaston jäsenyys, kulttuuri- ja liikuntaedut.

  SLJYn jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja YTY:n jäsenetuihin.

  Go to Top